Theory Seminar - Balasubramanian Ananthanarayan

A talk by Balasubramanian Ananthanarayan (Anant) of Indian Institute of Science